Kontakt

MEANDRA , s.r.o.

Sídlo spoločnosti:

Štefánikova 8, 949 01 Nitra

 

Korešpondenčná adresa:

MEANDRA,s.r.o.

P.O.BOX 8/D

949 01 Nitra

 

Telefón: 0948 501 818, 0948 501 831

mail: meandra@meandra.sk

Prepojenie na Facebook:

Prihlásenie